Slukning af gadelys
Company: Skovsøparken
Published by: Poul Jensen
Date: 12/4/2022 9:15:20 AM
Category: General
     

SK Forsyning (Envafors) har med mail af 2. december 2022 fremsendt ophævelse af vores gadelyskontrakt.

 

Baggrunden er, at forsyningen vurderer, at gadelysanlægget i Eventyrkvarteret ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Isoleringen på ledningerne i masterne er ved at gå i opløsning, hvorfor der er risiko for, at masterne kan blive strømførende.

 

Forsyningen varsler derfor, at gadelysanlægget i både Eventyrkvarteret og Søndermarksvej-kvarteret planlægges afbrudt i uge 1 i 2023 - dvs. gadelyset slukkes.

 

Gadelysanlægget i Søndermarksvej-kvarteret er for nuværende sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvorfor vi kan indgå ny kontrakt herom.

 

Nærmere følger, når sagen er drøftet med forsyningen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Poul Jensen

formandAttachments

 

 

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk