Grundejerforeningen er siden juni 2013 blevet forsynet med fjernvarme fra SK Forsyning. Tidligere havde vi vores egne naturgasfyrede varmekedler på varmecentralen.

Vi er tilsluttet SK Forsyning på varmecentralen, hvor vi har en varmeveksler og en pumpe, som sender fjernvarmevandet rundt i bebyggelsen.

Vi ejer selv bebyggelsens fjernvarmerør, som i Søndermarksvej-kvarteret er fra 1970 og i Eventyr-kvarteret fra 1992.

Varmemålerne i det enkelte hus ejes af SK Forsyning. Varmeforbruget afregner den enkelte grundejer med SK Forsyning på baggrund af det målte forbrug i henhold til forsyningens takstblad.


Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk